مقالات علمی، پژوهشی، درسی

چگونه برنامه ریزی کنیم
درج شده در تاریخ 1394/10/09 توسط آقای یادگاری.

گروه بندی

لیست مقالات
برخ از اشعار سید صادق حجازی
تاریخ درج مقاله: 1397/11/01
محیطی آرام بسازیم
تاریخ درج مقاله: 1397/10/04
من متوقف نمی‌شوم
تاریخ درج مقاله: 1397/10/02
موفقیت در تست زنی
تاریخ درج مقاله: 1397/09/20
روش مطالعه ی درس ریاضی
تاریخ درج مقاله: 1397/09/04
لحظه‌ی بزرگ کشف را تجربه کنید
تاریخ درج مقاله: 1397/09/04
تسلط بر یادگیری
تاریخ درج مقاله: 1397/08/25
تکنیک‌ها و شرایط در تست‌زنی
تاریخ درج مقاله: 1397/08/04
علل اضطراب امتحان
تاریخ درج مقاله: 1395/09/16
چه کسانی از سلامت روان برخوردارند
تاریخ درج مقاله: 1395/07/28
7عامل بهداشت روان در قرآن کریم
تاریخ درج مقاله: 1395/07/28
چگونه برنامه ریزی کنیم
تاریخ درج مقاله: 1394/10/09

چگونه برنامه ریزی کنیم ؟

بسیاری از دانش آموزان به صورت گوناگون(ماهانه،هفتگی یا روزانه )برنامه های خود را تنظیم می کنند ولی در عمل با شکست روبرو می شوند .

- زیرا برنامه ریزی آنها واقعه بینانه نبوده ،یعنی بر اساس توانایی های خود به صورت واقع بینانه تنظیم نشده است .

- نکته بعدی آنکه در تدوین برنامه ،اصول فنی برنامه ریزی رعایت نشده .

- علت سوم ضعف در اجرا ، بی اراگی ، عدم سماجت و پی گیری فرد می باشد

قبل از هر نوع برنامه ریزی ،خود را بشناسید

1- چه ساعتی از طول شبانه روز، بهترین ساعت و کدام اوقات نامناسب هستند .اوقات خوب ،زمانی است که شما حداکثر تمرکز نشاط و انرژی  را دارید و اقات نامناسب ، زمانی است که کارایی و نشاط کمتر دارید .

2- سرعت مطالعه خود را در هر درس مشخص نمائید تا براساس آن برای مطالعه و انجام تکالیف به طور واقعه بینانه وقت درنظر بگیرد .

3- مجموع  ساعت مطالعه ی خود را در هرروز  ودر انتها ی هفته ثبت و محاسبه کنید تا میانکین مطالعه در طول روز به دست آید .

4- عادت های شخصی خود را بشناسید (میزان خواب –دیدن برنامه ها ی تلویزیون و غیر ) برنامه هایی که نزدیک روحیات وخلق خوی شما نباشد اجرا نمی شود .

5- در وسط و انتها ی هفته ساعاتی را برای جبران عقب افتادگی های احتمالی یا اجرای برنامه و تکالیف پیش بینی شده را در نظر بگیرید .

6- در برنامه برای انتهای هر روز ، نیم ساعت و انتهای هفته 2تا3 ساعت را برای مرور آنچه که خوانده اید در نظر بگیرید .

7- در برنامه ساعت مناسبی برای استراحت در نظر بگیرید .

8- برنامه خود را جایی نصب کنید تا بتوانید هروز آن را ببینید .

9- درتنظیم برنامه ی روزانه سعی کنید تکالیف هرروز مدرسه ،به ویؤه دروسی که در روزهای آتی همان هفته تکرار می شوند را در همان روز تنظیم ومطالعه کنید .

10- مطالعه ی دروس حفظی و فرّار (زود فراموش می شود ) را حتی الامکان  نزدیک به روز کلاسی همان درس تنظیم کنید