مطالب کمک درسی
 
گروه بندی

شیوه نامه شرکت در جشنواره جابربن حیان
آپلود شده توسط: شهرام بیگلری در تاریخ 1397/10/16
فایل پیوست شده: شيوه نامه جابربن حیان96.pdf حجم فایل: 1/88 مگابایت
فایل صوتی زبان اول ابتدایی بخش اول
آپلود شده توسط: خانم حسن پور در تاریخ 1396/07/29
فایل پیوست شده: زبان اول بخش اول.ogg حجم فایل: 79/15 کیلو بایت
فایل صوتی زبان اول ابتدایی بخش دوم
آپلود شده توسط: حسن پور در تاریخ 1396/07/29
فایل پیوست شده: زبان اول بخش دوم.ogg حجم فایل: 89/04 کیلو بایت
فایل صوتی زبان اول ابتدایی بخش سوم
آپلود شده توسط: حسن پور در تاریخ 1396/07/29
فایل پیوست شده: زبان اول بخش سوم.ogg حجم فایل: 44/01 کیلو بایت
فایل صوتی زبان دوم ابتدایی بخش اول
آپلود شده توسط: میرزایی در تاریخ 1396/07/29
فایل پیوست شده: زبان دوم بخش اول.ogg حجم فایل: 48/13 کیلو بایت
فایل صوتی زبان دوم ابتدایی بخش دوم
آپلود شده توسط: میرزایی در تاریخ 1396/07/29
فایل پیوست شده: زبان دوم بخش دوم.ogg حجم فایل: 37/74 کیلو بایت
فایل صوتی زبان سوم ابتدایی
آپلود شده توسط: محتشمی پور در تاریخ 1396/07/29
فایل پیوست شده: زبان سوم.ogg حجم فایل: 59/47 کیلو بایت
همه چیز درباره طرح جابر ابن حیان
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1395/11/20
فایل پیوست شده: پی_دی_اف_جابربن_حیان.pdf حجم فایل: 562/12 کیلو بایت
فارسی بخوانیم اول دبستان
آپلود شده توسط: معاون فناوری در تاریخ 1394/10/27
فایل پیوست شده: 01 farsi bekhanim.exe حجم فایل: 14/85 مگابایت
علوم پنجم
آپلود شده توسط: معاون فناوری در تاریخ 1394/10/27
فایل پیوست شده: علوم پنجم درس 3.ppsx حجم فایل: 10/65 مگابایت