نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

جزوه دستاوردهای علمی انقلاب مسابقه فجر
آپلود شده توسط: شهرام بیگلری در تاریخ 1397/11/08
فایل پیوست شده: fajr.pdf حجم فایل: 650/77 کیلو بایت
نمونه سوالات ریاضی پایه هفتم
آپلود شده توسط: شهرام بیگلری در تاریخ 1397/10/04
فایل پیوست شده: 13961010P8vr3ob216.pdf حجم فایل: 1/20 مگابایت
نمونه سوالات ریاضی
آپلود شده توسط: شهرام بیگلری در تاریخ 1397/10/04
فایل پیوست شده: 13961010P95y5z4172.pdf حجم فایل: 583/94 کیلو بایت
نمونه سوالات ریاضی پایه هفتم
آپلود شده توسط: شهرام بیگلری در تاریخ 1397/10/04
فایل پیوست شده: 13961010P47923i657.pdf حجم فایل: 535/59 کیلو بایت
نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم
آپلود شده توسط: شهرام بیگلری در تاریخ 1397/10/04
فایل پیوست شده: 13961010Ps7lcq1633.pdf حجم فایل: 1/12 مگابایت
نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم
آپلود شده توسط: شهرام بیگلری در تاریخ 1397/10/04
فایل پیوست شده: 13961010Pw33186886.pdf حجم فایل: 739/70 کیلو بایت
نمونه سوالات ریاضی پایه نهم
آپلود شده توسط: شهرام بیگلری در تاریخ 1397/10/04
فایل پیوست شده: 13961010Pdl4216784.pdf حجم فایل: 779/49 کیلو بایت
نمونه سوالات ریاضی پایه نهم
آپلود شده توسط: شهرام بیگلری در تاریخ 1397/10/04
فایل پیوست شده: 13961010Pjj22b7383.pdf حجم فایل: 10/40 مگابایت